Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: „GDPR”). Správcem je společnost LOOKE COMPANY s.r.o., IČ: 252 81 003 , se sídlem Na Hutích 582/3, Praha 6 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Na Hutích 582/3, 160 00 Praha 6
email: info@lookeshoes.com
telefon: +420 601 575 862

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů využijte kontakt info@lookeshoes.com
 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno
 • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa,
 • údaje o vašem chování na webu, zejména zboží, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

1. V případě použití kontaktního formuláře nebo formuláře webového chatu: Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte. Jsou to: Email, jméno a příjmení, telefonní číslo.

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost. Pokud nenavážeme další spolupráci, nedojde z Vaší strany k dalším kroků plnění smlouvy, odběru newsletteru nebo registrace do eshopu. Údaje zpracováváme pouze na čas plnění Vaší odpovědi. 

2. Zpracování osobních údajů v případě nákupu (plnění smlouvy): Pokud u nás potvrdíte objednávku zboží, budeme zpracovávat Vaše údaje k naplnění smlouvy, které jsou: Email, telefonní číslo, jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa.  

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

3. Registrace / vytvoření zákaznického účtu: Pokud si u nás vytvoříte zákaznický účet, budeme zpracovávat Vaše údaje, které nám poskytnete. Mezi ně patří: email, telefonní číslo, fakturační či dodací adresy. Tyto údaje budeme uchovávat dokud nedojde z Vaší strany k žádosti o smazání účtu.

4. Newslettery: Pokud jste náš nakupující zákazník nebo máte zákaznický účet a nezakázali jste nám zasílání newsletterů při vytvoření objednávky / účtu, použijeme Vás email pro zasílání novinek, hodnocení a nabídek. Z této rozesílky je možné se kdykoliv odhlásit.

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Využívání souborů cookies a dalších technologií

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Profilující (marketingové): používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.  Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Pokud využití cookies třetích stran a předání vašich údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete ve svém prohlížeči či neodmítnete a potvrdíte tlačítkem „Souhlasím“, jež jsou součástí upozornění při vstupu na web " cookies lišty ", bude se mít za to, že s využíváním těchto cookies a předáváním Vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce ve vašem internetovém prohlížeči. Další informace o správě cookies naleznete v jednotlivých prohlížečích.
 

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 20 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 50 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. Údaje o tom, že jste souhlas udělili či jej odvolali, může správce zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě Vám byly obchodní sdělení zasílány.
 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží na základě smlouvy, které jsou: Zásilkovna s.r.o., Packeta s.r.o., PPL s.r.o., Česká pošta, s.p., Foxdeli s.r.o.
 • podílející se na zpracování plateb:  Comgate a.s.
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu: Shoptet a.s.
 • zajišťující marketingové služby: SmartEmailing a.s.
 • zajišťující účetní služby
 • zajištující komunikační služby: Smartsupp.com s.r.o.
 • zajištující analytické služby: Google Ireland Limited

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Správce však využívá cloudových služeb jejíž příjemci mohou být ve třetích zemích. Veškeré takové předávání se bude uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný příjemce zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%.

Vaši spokojenost s nákupem správce zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je web správce zapojen. Ty Vám zasílá pokaždé, když u něj nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání správcových obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz tržního postavení využívá správce zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu (předání e-mailové adresy za účelem zapojení do programu Ověřeno zákazníky je dáno oprávněným zájmem správce na zpětné vazbě týkající se kvality poskytnutých služeb od kupujícího). Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílán. Dotazník Vám také nebude zasílán při odmítnutí při vytváření objednávky. 
 

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

Pokud obdrží správce Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. 

Pokud by správce nepřijal opatření, o které požádáte, je povinen Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. 

V této souvislosti platí, že v určitých případech stanovených Nařízením není správce povinen zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám může správce:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů,
 • odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdrží správce Vaši žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, může Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 

Závěrečná ustanovení

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který můžete vzít kdykoliv zpět. Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018. 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz